O nás

ArtSpiritJoy je kreativní rodinné centrum, ve kterém mladí lidé ve věku 4 – 15 let objevují svůj talent, zlepšují své sociální dovednosti, a zdokonalují se v anglickém jazyce.

Program odpoledních mimoškolních aktivit zahrnuje celou škálu činností: dramatickou výchovu, tanec, tvůrčí psaní, malování, kreslení, modelování, cvičení nebo hudbu.

Zapojení různých výrazových prostředků pomáha obohatit slovník dětí tím nejpřirozenějším způsobem – jejich pozornost je zaměřena na samotnou aktivitu.

Důležitá je reflexe provedené akce, schopnost svůj výtvor či prožitek okomentovat. Lektor podporuje průběžnou komunikaci během lekcí, čímž posiluje klíčové kompetence jako prezentační dovednosti, schopnost podávat a přijímat zpětnou vazbu, spolupráci, flexibilitu, leadership nebo orientaci v informacích.

Marek Prorok je předsedou spolku ArtSpiritJoy.

Andreea Sarcani je ředitelkou kreativního rodinného centra.

Malý test orientace v informacích: při jaké příležitosti byla pořízena tato fotografie? 🙂