Kdo je Marek Prorok?

Narodil jsem se v Ostravě, kde jsem také na Ostravské univerzitě absolvoval obor literární věda. Číst a psát jsem začal už v pěti letech, o čemž svědčí několik dochovaných čísel časopisu Trojlístek. Nechtěl jsem kopírovat, tak jsem si vymyslel tento originální název 🙂

Odjakživa jsem byl hyperkreativní, což považuji spíše za svou slabou stránku. Všichni jsou s výsledkem práce spokojeni, jen já stále tvořím dál, přestože  už bych měl dělat něco jiného. Nakonec je k dispozici nikoli jedno, ale pět skvělých řešení, nedokážeme si v týmu vybrat, a pohádáme se.  Celý život se tedy učím nebýt hyper, ale docela obyčejně kreativní, přičemž souhlasím s Andreeou, že kreativita je jedním z nejcenějších darů, které jsme dostali do vínku. Možná bych dodal, že zvídavost a tvořivost jsou naše základní vrozené vlastnosti, které buď probouzíme k životu nebo je necháváme sladce spát.

Proč jsem předsedou spolku ArtSpiritJoy? Především proto, že zcela věřím Andreeině vizi vzdělávání dětí i dospělých, a pomáhám ji s administrativou, organizací a komunikací. Už více než deset let působím jako lektor a konzultant ve firmě RPIC-ViP, která má podobný přístup ke vzdělávání, s tím rozdílem, že nevyučuje jazyky, ale tzv. soft skills / měkké dovednosti.  Moc se těším, že si své lektorské portfolio rozšířím třeba o speciální dílničky zasvěcené vědě a technice nebo o hudební workshopy v anglčtině, kdy si s dětmi zahrajeme Beatles – nikoli na počítači, ale živě s kytarou a dalšími nástroji.

marek@artspiritjoy.com

Markův český hyperkreativní blog 🙂